دانلود آهنگ راستی نا دیدنی ها دیدنیست غلام کویتی پور

یکشنبه - 13 نوامبر 2022

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه سانگ لیریک برای شما 😘 دانلود اهنگ راستی نا دیدنی ها دیدنیست با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | RASTY NA DYDNY HA DYDNYST With Text And 2 Quality 320 And 128 On Song-Lyric.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♩😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♩😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♩😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♩😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♩😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♩😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♩😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♩😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♩😘

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♩😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♩😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♩😘

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♩😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♩😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♩😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♩😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♩😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♩😘

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♩😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♩😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♩😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

♩😘

♩😘

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♩😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♩😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♩😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♩😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♩😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♩😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♩😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♩😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♩😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♩😘

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♩😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♩😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♩😘

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♩😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♩😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♩😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♩😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♩😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♩😘

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♩😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♩😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♩😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♩😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♩😘

ناله عشق است و آتش میزند

♩😘

♩😘

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند