دانلود آهنگ هر جا که من برم عرفان

یکشنبه - 13 نوامبر 2022
دانلود آهنگ هر جا که من برم عرفان

هم اکنون از سانگ لیریک ♪ دانلود اهنگ هر جا که من برم با صدای عرفان به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎜

Download Old Music BY : ARFAN | HR JA KH MN BRM With Text And 2 Quality 320 And 128 On Song-Lyric.ir

آه بنویسین خط من هه هه 🎜♡

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎜♡

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎜♡

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎜♡

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎜♡

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎜♡

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎜♡

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎜♡

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎜♡

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎜♡

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎜♡

خط من

هر جا که من برم 🎜♡

خسته و در به در

همراه من سفر 🎜♡

خط من

هر کی که باهام باشه 🎜♡

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎜♡

خط من

هر جا که من برم 🎜♡

خسته و در به در

همراه من سفر 🎜♡

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎜♡

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎜♡

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎜♡

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎜♡

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎜♡

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من)2بار 🎜♡

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎜♡

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎜♡

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎜♡

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎜♡

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎜♡

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎜♡

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎜♡

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎜♡

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎜♡

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎜♡

🎜♡

آه بنویسین خط من هه هه 🎜♡

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎜♡

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎜♡

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎜♡

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎜♡

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎜♡

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎜♡

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎜♡

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎜♡

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎜♡

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎜♡

خط من

هر جا که من برم 🎜♡

خسته و در به در

همراه من سفر 🎜♡

خط من

هر کی که باهام باشه 🎜♡

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎜♡

خط من

هر جا که من برم 🎜♡

خسته و در به در

همراه من سفر 🎜♡

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎜♡

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎜♡

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎜♡

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎜♡

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎜♡

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من)2بار 🎜♡

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎜♡

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎜♡

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎜♡

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎜♡

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎜♡

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎜♡

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎜♡

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎜♡

سختی تو راش باشه

خط من 🎜♡

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎜♡

همراه من سفر

خط من 🎜♡

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎜♡

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎜♡

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎜♡

🎜♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند